تاريخ : پنجشنبه بیست و هشتم فروردین 1393 | 22:44 | نویسنده : یک عاشق


به اندازه ی تمام حرفای ناگفته ام


حرف دارم


اما حرفات درسته ...